Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: výzvy a perspektívy

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Katedra translatológie FF UKF v Nitře pořádá ve dnech 23.-25. dubna 2012 Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: výzvy a perspektívy. Ateliér se koná ve Starém divadle Karola Spišáka v Nitře. PROGRAM 23. apríl (pondelok) 9,15 Otvorenie 9,30 –...

Read More