Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Katedra translatológie FF UKF v Nitře pořádá ve dnech 23.-25. dubna 2012 Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: výzvy a perspektívy. Ateliér se koná ve Starém divadle Karola Spišáka v Nitře.

PROGRAM

23. apríl (pondelok)

9,15
Otvorenie

9,30 – 10,30
Štefánia Gorduličová: Ako vyzerá dabing z režisérskej stoličky (v diskusii s Anežkou Koválikovou)

10,45 – 12,00
Miroslav Pošta: Jak udělat z popelky princeznu: kvalita titulků – úloha pro vysoké školy, profesní organizace a kritiku

OBED

13,00 – 13,30
Ján Želonka: Slovenská a zahraničná teória prekladu pre audiovizuálne médiá

13,45 – 14,15 Emília Janecová: Preklad pre audiomediálne médiá v škole? Prečo nie!

14,30 – 15,30 Jana Speváková: SILA SVEDECTVA – prezentácia spolupráce Ústavu pamäti národa a študentov KTR FF UKF v Nitre (premietanie a diskusia)

15,45 – 16,15 Dominika Fáberová: prezentácia spolupráce študentov VŠMU a KTR FF UKF v Nitre (premietanie a diskusia)

16,30 – 18,00 Katarína Zubácka: Praktická tvorivá dielňa – preklad a úprava dialógov (španielsky jazyk)

24. apríl (utorok)
Výrazné osobnosti súčasného umeleckého prekladu
9,30 – 11,30 Mirka Brezovská a Janet Livingstone: Stručný sprievodca súčasného audiovizuálneho prekladu

11,45 – 12,30 Oľga Ruppeldtová: Postavenie prekladateľa pre audiovizuálne médiá v dnešnej spoločnosti (v diskusii s Emíliou Janecovou)

12,45 – 13,30 Lucia Kozáková: Špecifiká prekladu pre dokument

OBED

14,30 – 15,20 Oľga Kmeťová – Stajková: Transformácia audiovizuálneho diela do cieľového prostredia

13,30 – 16,45 Zita Furková, Zoro Laurinc, Martin Beňuška, Daniela Kuffelová: O výrobe slovenského znenia (v diskusii s Emíliou Janecovou)

25. apríl (streda)

9,30 – 10,30 Ján Štrasser: Úprava a tvorba slovenských dialógov včera a dnes (v diskusii s Emíliou Janecovou)

10,45 – 11,15 Alojz Keníž: O peripetiách s prekladom televízneho scenára

11,30 – 12,15 Bohumil Martinák: Dabing a dramaturgia dabingu

OBED

12,30 – 13,30 Anna Ostrihoňová: Preklad kultúrnych referencií a odkazov na aktuálne dianie v televíznych seriáloch

14,20 – 15,30 Lenka Hrušková: Praktická tvorivá dielňa – preklad a úprava dialógov (anglický jazyk)

15,45 Ukončenie podujatia

Další informace na stránkách SSPOL, Facebooku a stránkách Katedry translatologie FF UKF v Nitře