Obchodní podmínky

Provozovatelem elektronického obchodu na stránkách www.titulkujeme.cz je Miroslav Pošta, Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8, IČ 67412122. Popis zboží a jeho cena včetně DPH jsou uvedeny na příslušných stránkách.

Objednání zboží

Okamžikem objednání zboží je zadání objednávky prostřednictvím e-mailu (apostrof[zavináč]e-dice.cz) nebo objednávkového formuláře. V objednávce musí být uvedeny informace potřebné k jejímu vyřízení: název zboží a počet kusů, způsob platby a způsob dodání, jméno kupujícího a adresa, na kterou má být zboží dodáno.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, neuvede-li kupující všechny výše uvedené údaje nebo je-li uvedená doručovací adresa zjevně pochybná; v tomto případě prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo vyžádat si autorizaci objednávky v závislosti na jejím charakteru (neobvyklé množství zboží apod.). Zboží lze objednat jen do členských zemí EU.

Dodací lhůta

Lhůta pro expedici zboží je pět pracovních dnů. V případě dobírky začíná běžet okamžikem objednání, v ostatních případech v okamžiku připsání platby na účet prodávajícího.

Zadanou objednávku může kupující stornovat e-mailem do dvou hodin od objednání.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo nebude možné je vyexpedovat nejpozději do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání a vyžádá si odsouhlasení kupujícího. Nebude-li kupující s prodloužení lhůty souhlasit, je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu částku uhrazenou za příslušnou objednávku.

Platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.

Neuhradí-li kupující celkovou cenu objednávky do 14 dnů, má prodávající právo tuto objednávku zrušit.

Úhradu za objednávku může kupující provést převodem na účet prodávajícího nebo formou dobírky.

Školy a knihovny mají možnost pořídit zboží s platbou na fakturu.

Platební údaje sdělíme po přijetí objednávky.

Přepravné a balné

Zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty a dle jejího platného tarifu. Následující ceny jsou včetně balného a DPH.

Přehled možných způsobů doručení zásilek na území ČR a cena pro zásilky o hmotnosti do 500 g – větší zásilky a zahraničí viz ceník České pošty:
obyčejná zásilka         30 Kč
doporučená zásilka   60 Kč
dobírka                        120 Kč

Slovensko (do 250 g):
obyčejná zásilka:       100 Kč
doporučená zásilka: 160 Kč

Poznámka: Využíváme služeb Fio banky, kde jsou platby ze Slovenska běžnými vnitrostátními platbami, a proto zákazník neplatí žádné poplatky za mezinárodní bankovní převod.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. má kupující (tj. spotřebitel, který smlouvu neuzavíral v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující, který chce zboží v této lhůtě vrátit, pošle prodávajícímu e-mailem vyplněný níže uvedený formulář pro vrácení zboží a následně doručí zboží na své náklady na adresu prodávajícího. Zboží nelze vracet na dobírku. Lhůty související s odstoupením od smlouvy upravuje zákon 89/2012 Sb.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že již zboží není na skladě. Pokud již kupující provedl úhradu, bude mu tato částka vrácena v nejkratším možném termínu.

Formulář pro vrácení zboží

pořízeného v e-shopu provozovaném na adrese www.knihy-apostrof.cz nebo www.titulkujeme.cz provozovaném Miroslavem Poštou, IČ 67412122, Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8

Číslo objednávky (variabilní symbol Vaší platby):

  • Číslo daňového dokladu (najdete na faktuře):
  • Název zboží (najdete na paragonu či faktuře):
  • Vaše jméno a příjmení:
  • Kontaktní telefon:
  • Emailová adresa:
  • Způsob vrácení ceny zboží (vyberte): bankovní účet/peněžní poukázkou
  • Číslo bankovního účtu/kód banky (v případě vrácení ceny na účet):
  • Důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb):

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů a začíná běžet dnem doručení zboží.

  • Způsob převzetí zboží: poštou
  • Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

Záruka a reklamace

Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba, která začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit písemně bez zbytečného odkladu. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci vzniklé obvyklým užíváním a na vady vzniklé nevhodnou manipulací či uskladněním.

V případě reklamace nás e-mailem informujte, jakého zboží se reklamace týká, uveďte číslo objednávky a popis zjištěných závad. Následně bude domluveno zaslání reklamovaného zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu.

Osobní údaje

Prodávající se zavazuje osobní údaje poskytnuté nakupujícím používat pouze k účelům souvisejícím s provozováním elektronického obchodu, pro informování o případných aktualizacích knihy, případně o nově vydaných titulech z oblasti překladatelství a neposkytnout tyto údaje žádné třetí straně. Na žádost kupujícího je povinen tyto údaje vymazat z databáze nakupujících.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00044385.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu zákona č. 367/2000 Sb. nese každá ze smluvních stran, jak jí vznikly.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi provozovatelem elektronického obchodu a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.