Vyhledávat v celém textu této knihy
 

Obsah knihy Titulkujeme profesionálně

Předmluva
1. Úvod
2. Titulkování na začátku 21. století
3. Profesní organizace titulkářů
4. Standardy kvality v titulkování
5. Titulkář a autorský zákon
6. Titulkování jako živobytí – podnikání, daně aj.
7. Titulkování v Evropě a v ČR
8. Dialogová listina aneb Začínáme
9. Jazyk mluvený a jazyk psaný
10. Interpunkce a další konvence
11. Dvojí omezení – prostorové a časové
11.1. Prostor
11.2. Čas a časování
12. Členění titulků
12.1. Hranice mezi jednotlivými titulky
12.2. Hranice mezi 1. a 2. řádkem jednoho titulku
13. Překladatelské univerzálie a titulkář
14. Krácení: kondenzace a vypouštění
15. Kvalita dabingu a titulků
16. Kvalita nade vše
17. Titulky jako prostý text – festivaly, divadlo apod.
18. Práce v běžném textovém editoru
19. Jak chytře hledat a nacházet
20. Titulkování krok za krokem – jedna z metod
21. Některé funkce programu Subtitle Workshop
22. Titulkování a výzkum
23. Pohled do budoucnosti titulkování
Poděkování
Rozhovory – Dana Hábová, Jiří Josek, Zuzana Josková, Larelay, Andrea Svobodová
Kontrolní seznamy
Co by měl klient specifikovat nebo schválit
Kontrola kvality před odevzdáním
Typy služeb, od nichž se odvíjí i cena
Licenční smlouva na titulky
Citované pořady
Doporučená a použitá literatura
„Tahák“

Objednat přes Aukro