Nakladatelství Apostrof připravilo již čtvrté, revidované vydání Umění překladu Jiřího Levého, zakladatelského a dosud nepřekonaného díla české teorie překladu. 

Jiří Levý zevrubně popisuje překladatelský proces, zabývá se estetickými problémy překladu a rozebírá i oblasti jako překládání knižního názvu, překlad dramatu a poezie. Vychází z hlubokých znalostí literárněvědných i lingvistických a látku podává velmi srozumitelně. Kniha může posloužit nejen studentům a absolventům translatologie, literárním vědcům a kritikům, ale i zájemcům z řad veřejnosti. Stejně dobře poslouží teoretikům i praktikům.

Aktuálnost díla dokládá i nedávné anglické vydání v prestižním nakladatelství John Benjamins.

Kniha obsahuje novou předmluvu dr. Zuzany Jettmarové z Ústavu translatologie FF UK v Praze. Mimo jiné v ní píše: “Levého pojednání o prozaickém překladu je esencí, kondenzátem vysokého kalibru, i přesto, že se svou čtivostí téměř podobá poutavému vyprávění. Čtenář si ani neuvědomí, že mu Levý předkládá několik teoretických modelů, které vypracoval a ověřil či empiricky odvodil. Baví se názornými ukázkami a mezitím konzumuje i teoretické pojmy, které nezřídka vypadají jako běžná slova. Jen málokdy narazí na něco, co se podobá definici.”

Knihu lze do 31. 12.2012 objednat s 30% slevou za 275 Kč (plus poštovné) na stránkách nakladatelství Apostrof: www.knihy-apostrof.cz.